تبلت پخش ساپ شامل برنامه های متنوع و کاربردی است که فرایند توزیع را تسریع می بخشد. تبلت پخش به صورتی طراحی شده است که هر سطحی از کاربران بتوانند از این نرم افزار به راحتی استفاده کنند. برخی از برنامه های کاربردی نرم افزار پخش ساپ به شرح ذیل ارائه شده است.  


      امکانات و ابزارها