ما بر آنیم که با بهره گیری از بروزترین تکنولوژی و رویکردهای علوم مدرن در تولید نرم افزار«برنامه ریزی منابع سازمانی»نیازهای مشتریان را به بهترین نحو پاسخگو باشیم. ما با بهره گیری از نظرات خبرگان صنایع تولیدی و توزیعی به بومی سازی دستاوردهای نوین جهانی در راستای عرضه محصولی منحصر بفرد پرداخته ایم. تعهد به درخواست ها و امنیت مشتریان با بکارگیری کارآمد ترین پروتکل های امنیتی در راستای محافظت از اطلاعات مشتریان اولویت نخست ما است. بزرگ ترین سرمایه ساپ، پرسنل دانشی است که همواره در جهت دانش اندوزی و دانش افزایی کوشا هستند. ساپ مدعی است که با رعایت پارامترهای زنجیره تامین پایدار، پیش از توجه به کسب سود، دوستدار محیط زیست و پاسخ گوی مسئولیت اجتماعی است.