برنامه تبلت ساپ بهترین برنامه برای شرکت ها و سازمان هایی است که قصد دارند سهم خود را در بازار افزایش دهند و یا در راستای چرخه عمر محصولات ، رشد و شکوفایی ایجاد نمایند. ساپ با ارائه برنامه تبلت آمارگری و بازاریابی فعالیت ایشان را در راستای رسالت سازمان و خواسته های مدیران هدفمند کرده است .برنامه های اجرا شده در این تبلت با بهره گیری از جدید ترین رویکرد های بازاریابی و محقق سازی سالها تجربیات مدیران در این حوزه می باشد. برخی از برنامه های کاربردی تبلت بازاریابی به شرح ذیل ارائه می گردد.


      امکانات و ابزارها