فروش از پیچیده‌ترین و چالش‌برانگیز‌ترین مباحث کسب‌وکار است، از همین‌رو مدیریت آن نیز کاری چالش‌آفرین محسوب می شود که ظرافت های خاص خود را می‌طلبد. مدیران فروش عهده‌دار شغلی دشوار و پیچیده هستند که نیازمند آموزش حرفه‌ای، تعهد بسیار بالا، درک کوچک‌ترین موقعیت‌ها و نیازهای بازار است. بر همین مبنا راهکارهای فروش ساپ یکی از کاربردی ترین ماژول ها در شرکت های پخش و فروش می باشد. راهکار های فروش ساپ علاوه بر پشتیبانی از سیستم فروش گرم، سرد و هوشمند، این توانایی را برای سازمان ها ایجاد می نماید که انواع رویکرد های فروش ائم از فروش اینترنتی، ویزیت حضوری، تلفنی و سایر رویکرد های فروش را پشتیبانی نمایند. ساپ با ارائه برنامه ها و گزارشات مورد نیاز مدیران فروش، آنها را در راستای تحقق اهدافشان یاری می نماید. برنامه ها و گزارشات ارائه شده در این راهکارها بابهره گیری از تجربیات مدیران فروش و استفاده از به روز ترین سیاست های فروش طراحی شده است. که با سایر راهکار ها ارتباطی یکپارچه دارد. برخی از برنامه ها و گزارشات راهکارهای فروش به شرح ذیل می باشد.